Modaaliapuverbeillä on kaksi perfektimuotoa:

1) Ich habe gestern alle Worttestwörter gekonnt, heute habe ich sie vergessen :-(

2) Ich habe gestern alle Worttestwörter sagen können, heute habe ich sie vergessen :-(

Mitä eroa esimerkkilauseilla on?
Lauseessa 1 modaalivapuverbi on yksinään, siihen ei liity toista verbiä. --> verbi taipuu "normaalisti" perfektissä.

Lauseessa 2 lauseessa on toinen verbi, modaaliapuverbi on vain apuverbinä mukana --> se taipuu poikkeavasti.
Kuten huomaat, on ensimmäisen lauseen lopussa kaksi infinitiiviä (eli perusmuodossa olevaa verbiä).
Siksi tällaista rakennetta kutsutaan kaksoisinfinitiiviksi.

Kaksoisinfinitiiviä tarvitset
a) perfekti- ja pluskvamperfektilauseissa, kun modaaliapuverbiin liittyy toinen verbi. Aikamuodon apuverbi on aina haben.

Ich habe gestern meiner Mutter helfen müssen. (Minun on pitänyt auttaa äitiä)

Mein Bruder hatte seinen Wagen reparieren können. (Veljeni oli osannut korjata autonsa)