Infinitiivirakenteet


Verbin perusmuoto voi liittyä myös kolmeen erilaiseen rakenteeseen:

Ich bin nach Italien gereist um Italienisch zu lernen. --> oppiakseni italiaa/jotta oppisin italiaa

Er hat die gymnasiale Oberstufe besucht ohne jemals die Hausaufgaben zu tun. --> tekemättä koskaan kotiläksyjä/ilman että tekee

Anstatt die Museen zu besuchen habe ich in Cafés mit Italienern gesprochen. --> Sen sijaan että olisin käynyt museoissa.


Übung