Mennyttä aikaa


kuvataan saksassa usein perfektillä, imperfekti on enemmän kirjoitetun kielen muoto.
Kuitenkin seuraavien verbien imperfektit pitää osata, koska niitä käytetään myös puheessa paljon.

Ich wollte gestern ins Kino gehen, aber ich hatte kein Geld dabei.
Ich war auch hungrig und ich konnte nichts zum Essen kaufen.

Eli sein - ja haben -verbien sekä modaaliapuverbien imperfektikmuodot pitää osata.


sein
haben
ich
war
hatte
du
warst
hattest
er,sie, es
war
hatte
wir
waren
hatten
ihr
wart
hattet
sie
waren
hatten
Sie
waren
hatten

Mitä huomaat verbin taivutuksesta?
Aivan, minä- ja hän -muodot (y.1.p. ja y.3.p) ovat samanlaiset, kummassakaan ei ole persoonataivutuspäätettä

Harjoitus: war vai hatte?Hueber Verlagin harjoitus Tangram aktuell kirjaan: hatte vai war
dürfen
saada, olla lupa
können
osata, voida
mögen
haluta, saattaa, viitsiä;
pitää jostakin
müssen
täytyä
sollen
pitää, olla määrä
wollen
haluta, tahtoa, aikoa
ich
durfte
konnte
mochte
musste
sollte
wollte
du
durftest
konntest
mochtest
musstest
solltest
wolltest
er,sie, es
durfte
konnte
mochte
musste
sollte
wollte
wir
durften
konnten
mochten
mussten
sollten
wollten
ihr
durftet
konntet
mochtet
musstet
solltet
wolltet
sie
durften
konnten
mochten
mussten
sollten
wollten
Sie
durften
konnten
mochten
mussten
sollten
wollten

Myös wissen-verbin imperfektimuotoa käytetään usein puheessa: Ich wusste nicht, dass du auch mitkommst.
Samoin werden-verbin imperfektimuotoa käytetään usein: ich wurde gestern sehr böse , weil Peter nicht ins Kino mitkommen wollte.

On hyvä tuntea myös muiden verbien imperfektimuotoja.
Heikko ja vahva verbi taipuvat eri tavoin. Niistä lisää täällä.

HYVÄ TIETÄÄ: Saksassa impefektistä käytetään myös nimitystä preteriti (Präteritum)

Hueber Verlagin harjoitus modaaliverbien preesens- ja imperfekti (preteriti)muotoihin.