Imperfekti HEIKOILLA VERBEILLÄ


Ich machte alle Hausaufgaben.
Kauftest du ein neues Kleid?

Imperfektin muodostat seuraavasti:

verbin vartalo + t + pääte
mach + t + e = machte


ich machte
wir machten
du machtest
ihr machtet
er, sie, es machte
sie machten

Sie machten


Kun verbin perusmuoto loppuu pelkkään –n –kirjaimeen: segeln (purjehtia)
verbin vartalo + t + pääte --> segel + t + pääte

ich segelte
wir segelten
du segeltest
ihr segeltet
er segelte
sie segelten

Sie segelten
Jos verbin vartalo loppuu -t-kirjaimeen, tulee ennen imperfektin tunnusta sidosvokaali e:
wart + e + t +pääte

Ich wartete gestern lange auf dich - wo warst du?
ich wartete
wir warteten
du wartetest
ihr wartetet
er,sie,es wartete
sie warteten

Sie warteten

VAHVOILLA VERBEILLÄ muuttuu myös vartalovokaali


Ich las gestern einen spannenden Krimi. (lesen, liest, las, hat gelesen)
Kamst du spät nach Hause? (kommen, kommt, kam, ist gekommen)

ich las
wir lasen
du last
ihr last
er, sie, es las
sie lasen

Sie lasen

Kaikilla verbeillä minä- ja hän –persoonien imperfektimuodot ovat samannäköisiä. (Kuten modaaliapuverbeissä preesensissä: ich kann, er kann)

Aufgabe 1
Aufgabe 2