Adjektiivin taivutus


Olet tottunut ruotsin kielessä olet siihen, että sanan suku (en/ett) ja sanan luku (yksikkö ja monikko) vaikuttavat adjektiivin muotoon. Näin on myös saksan kielessä.

Muistatko, milloin adjektiivi ei taivu?

Sääntö 1: Adjektiivi ei taivu, jos se on yksinään, olla-verbin jälkeen. Silloin on se on lauseessa predikatiivina.
yksikkö: Ich bin schön und reich.
monikko: Wir sind schön und reich.
--> samat muodot yksikössä ja monikossa.

Sääntö 2: Heti, kun laitat adjektiivin SUBSTANTIIVIN ETEEN, pitää adjektiivia taivuttaa. Sanotaan, että substantiivin edessä adjektiivi on attribuuttina.

Mitä muita, substantiiviin liittyviä sanoja voit laittaa substantiivin eteen?

Voit laittaa sen eteen perusmuodossa tai sijamuodon mukaan taivutettuja epämääräisiä ja määräisiä artikkeleita, omistuspronomineja, lukusanoja, pronomineja (sellainen, tuollainen, jokainen, seuraavat). Voit myös jättää kaikki artikkelit ja pronominit pois, varsinkin ainesanojen kohdalla: Ich trinke Tee mit Honig.

Kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten adjektiivi taipuu.

Mietitään ensin, miten adjektiivi taipuu, kun substantiivin edessä on määräinen artikkeli tai sellainen pronomini, joka osoittaa substantiivin suvun (kuten dieser, jeder).

TÄTÄ TAIVUTUSTA KUTSUTAAN ADJEKTIIVIN HEIKOKSI TAIVUTUKSEKSI.
Lue siitä tästä linkistä.

Entäpä sitten, kun artikkelisanasta ei näy sanan sukua?
Tämä tilanne on, kun der- tai das-sukuisilla sanoilla käytetään epämääräistä artikkelia tai omistuspronominia:
Ein Auto (der vai das Auto)? Mein Schreibtisch (der vai das Tisch?)

Samoin, jos artikkelia ei käytetä lainkaan, kuten ainesanoilla: Ich trinke Tee mit Honig.
Jos laitat adjektiivin tee-sanan eteen (juot vaikka vihreää teetä), pitää sinun tuntea sanan suku ja sen sijamuoto tässä yhteydessä.

Tätä kutsutaan ADJEKTIIVIN VAHVAKSI TAIVUTUKSEKSI. Lue siitä lisää tästä!

HUOMIOITA:
On joitakin adjektiiveja, jotka eivät taivu. Näitä ovat:
1) lila, rosa (loppuvat a-kirjaimeen); myös väri türkis, turkoosi on taipumaton.
2) kaupungin nimestä tehty adjektiivi: Die Berliner Sehenswürdigkeiten.
Huomaa, että se kirjoitetaan isolla!

MONIKKOON LIITTYVIÄ ERITYISYYKSIÄ:
1) Lukusanan jälkeen tulee vahva taivutus: drei kleine Kinder.
2) folgende, andere, viele -sanojen jälkeen tulee vahva taivutus: folgende fleissige Schüler bekommen einen Preis!
3) beide- ja alle- sanojen jälkeen tulee kuitenkin heikko taivutus: beide kleinen Kinder; alle lieben Schüler.

TEHTÄVIÄ

1) Adjektiivin taivutus: vahvaa. Mein Frühstück.
2) Adjektiivin taivutus: heikkoa ja vahvaa. Tierfreundschaft
3) Adjektiivin taivutus: heikkoa ja vahvaa. Mein Zimmer.
Ensin sanastotehtävä, sitten adjektiivin taivutustehtävä. Liiku yläpalkin nuolen avulla.
4) Adjektiivin taivutus: heikko ja vahvaa